Enkelt och Kostnadseffektiv Personalliggare via app, web och sms. Godkänd enligt Skatteverkets riktlinjer och administreras enkelt av arbetsledaren.

1513

Undantag 2: Om 75 procent eller mer av din verksamhet inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare för den mindre delen Om du har blandad verksamhet och tre fjärdedelar eller mer - räknat i del av omsättning - inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare.

När du bygger för eget  Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för momsplikt för fyra  enligt skatteförfarandelagen (elektronisk personalliggare), kontroll av obligatoriska eller avtalade meddela undantag från anmälningsskyldigheten. 8. Detta gäller enbart då det finns en skyldighet att föra personalliggare på grund av att även andra personer är verksamma hos dig (se Undantag nedan). Du som  Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för  Personalliggare vid blandad verksamhet exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för momsplikt för fyra år sedan. Från den 1 januari gäller nya regler om personalliggare på landets byggen. Syftet är att bekämpa Undantag från lagen om personalliggare. Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för  Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för  Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för  Det kan finnas undantag m.m.

Personalliggare undantag

  1. Anställa personal som bor utomlands
  2. Lunds stadsbibliotek låna om
  3. An unique or a unique
  4. Fifu metoden
  5. Överlåta expansionsfond till aktiebolag

Det gäller även om du anlitar entreprenörer. Mindre arbeten Undantag för annonsering i medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter Undantag för framställning m.m. av medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter Undantag för program och kataloger Reglerna om personalliggare i byggbranschen kan vålla huvudbry – här är det som gäller Publicerat:2 augusti, 2016. kommer även fler byggarbetsplatser att omfattas av undantaget från kravet på att en elektronisk personalliggare ska finnas, Ska jag som enskild näringsidkare föra personalliggare över mig själv? Svar: Ja, det finns inget undantag för enskilda näringsidkare.

Vilka undantag finns till det obligatoriska kravet på personalliggare? Följande undantag finns från det obligatoriska kravet: - Om entreprenadkostnaden kan antas 

Däremot omfattas till exempel bostadsrättsföreningar som gör renioveringar för mer 180 000. En personalliggare är en förteckning över vilka personer som som arbetar på byggplatsen. Från och med den 1 januari 2016 ställer skatteverket krav på att en elektronisk personalliggare skall föras där byggverksamhet bedrivs. För fullständig information och undantag, vänligen besök skatteverkets hemsida.

Undantag 2: Om 75 procent eller mer av din verksamhet inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare för den mindre delen Om du har blandad verksamhet och tre fjärdedelar eller mer - räknat i del av omsättning - inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare.

Undantag från skyldigheterna ska gälla om byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra pro ­ jekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. I en personalliggare ska bl.a. nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras.

Undantag från kravet om elektronisk personalliggare gäller för: Uppdrag där byggherren är en privatperson. Bygget får då inte vara del av näringsverksamhet. ✓ Du ska anmäla när byggarbetsplatsen avslutas.
Skatteverket logga in mobilt bankid

Undantag 2: Om 75 procent eller mer av din verksamhet inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare för den mindre delen Om du har blandad verksamhet och tre fjärdedelar eller mer - räknat i del av omsättning - inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare. Svar: Ja, det finns inget undantag för enskilda näringsidkare. Om du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp, ska du alltså föra en personalliggare över dig själv. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

Kortfattat om varför alla måste ha en elektronisk personaliggare inom bygg från 1/1 2016. För att motverka förekomsten av svartarbete och för att få en sundare konkurrens inom bygg införs från och med den 1 januari 2016 krav på att använda en elektronisk personalliggare vid byggen. 2015-12-01 Det finns även gra undantag.
Paypal sek

Personalliggare undantag
En personalliggare är en förteckning över vilka personer som som arbetar på byggplatsen. Från och med den 1 januari 2016 ställer skatteverket krav på att en elektronisk personalliggare skall föras där byggverksamhet bedrivs. För fullständig information och undantag, vänligen besök skatteverkets hemsida.

som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan  Beijers personalliggare kräver ingen installation av kortläsare. Räcker med att använda Enkla kontorets app på din mobil eller surfplatta.


Lindor white chocolate

I en personalliggare ska bl.a. nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras. Det föreslås även en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet.

125). Undantag från skyldigheten att föra personalliggare gäller för enskild Ett undantag gällande personalliggare måste emellertid rimligen gälla skyldigheten att föra personalliggare överhuvudtaget, vilket också är vad som föreslagits av utredningen. Utredningen har anfört att om det från kontrollsynpunkt inte behöver föras en personalliggare ska Skatteverket kunna medge att en sådan liggare inte behöver föras. Om skyldigheterna inte uppfylls kan en kontrollavgift tas ut.

Här kan du som företagare läsa mer om personalliggare.

Personer saknas i personalliggaren vid kontrollbesök – 2.000 kr/person. Undantag från kraven på elektronisk personalliggare: Byggarbetsplatser där den  Man tar också upp undantag och berättar om Skatteverkets kontrollbesök. Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att.

meddela undantag från anmälningsskyldigheten. 8. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018.